въведи англ. дейностиОсновните дейности на Сдружението са:- Обединяване на организации, частни производители и земеделски стопани, които прилагат принципите на добрите европейски практики за постигане на устойчиво развитие в биологичното земеделие. - Прилагане на устойчиви практики за развитие на човешкия ресурс на територията на страната - Подкрепа на лица от общността към реализиране на трудовите им потребности, социализация и достоен труд чрез развитие на биологично земеделие- Разработка и осъществяване на проекти, целящи устойчиво развитие на биологичното земеделие и човешкия ресурс в районите с ниски икономически показатели.От началото на своето създаване през 2001г. Сдружение „КОСА” работи за развитие и популяризиране на алтернатива на отглеждането на тютюн чрез създаване на насаждения от биологично култивирани билки, което е подходящ доход за населението от селски региони на Североизточна България и страната.