документи 1. Наръчник: Методи в областта на биологичното земеделие 2. Методология за работа с рискови групи 3. Отчет на резултатите от проекта галерия 1. Информационна среща. 2. Срещи и семинари. 3. Информационeн Център "Учение през целия живот". 4. Подписване на договори за обучение. 5. Обучение. 6. Материали и оборудване. 7. Провеждане на тестове.