контакти Адрес за кореспонденция: гр. София, 1330-Бизнес Център „Сердика”, бул. „Академик Иван Гешов” №2Е, офис 414 Тел/Факс: тел: +359 2 943 70 15, факс: +359 889 117 603 Електронна поща: koca@ira-eko.com Лице за контакти: Камелия Анастасова Позиция на лицето за контакти: Координатор проекти Мобилен номер на лицето за контакти: 0888 512 205 Електронна поща на лицето за контакти: koca@ira-eko.com